March 16, 2009

I musikken

Jeg elsker dig i musikken
og i det frie vers
elsker dig frit mellem linierne
og imellem versene
griber du ud efter ordene
med dine spinkle hænder
som ikke engang kan rumme verden
og du snubler og falder
over en identitet

Hvad hedder din mor,
spørger du
som om detaljen
kan bringe os tættere sammen

Olga, svarer jeg
og så bliver du mundlam
og kigger ud i luften
som for at lede efter nye ord

Hvad finder du?
Du finder blyant,
fest, farve, ønsker,
rejse, dyr, musik,
tekster, navne, uddannelse
og hvor bor jeg
og hvordan
og hvilken
og hvornår og her er mit nummer
og jeg forstår dig ikke, for
jeg vil bare gerne kysses til
bevidstløshed
til ordløshed
til kropssprog